ਪੁਲਸ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ 'ਤੇ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਲਾਲ ਕਿਲੇ 'ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਗਈ

ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ 'ਤੇ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਚੜਦੀਕਲਾ ਵਿੱਚRecent Posts

See All

ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਦੇਸ਼ ਸੀ ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਦੇਸ਼

ਪੰਜਾਬ ਪਹਿਲਾ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ( ਭਾਰਤ ) ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਦੇਸ਼ ਸੀ ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਦੇਸ਼ ਸੀ ਜਦੋ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜਦੇ ਆਂ ਤਾਂ ਇਸਦੇ ਕਈ ਪਰਮਾਣ ਮਿਲਦੇ ਆ ਪੁਰਾਣਾ ਪੰਜਾਬ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲਹਿੰਦਾ ਪੰਜਾਬ ( ਸਾਰਾ ਪਾਕਿਸ