top of page

SFJ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾਉਣ ਤੇ ਇਨਾਮ ਰਕਮ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਏਜੰਸੀਆ ਦੀ ਨੀਂਦ ਉੱਡਾਈਕੀ SFJ ਵੱਲੋ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ‘ਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾਉਣ ਦੇ ਇਨਾਮ ਦੇ ਡਰ ਕਾਰਨ, ਰੱਦ ਹੋਈ ਕਿਸਾਨ ਟਰੈਕਟਰ ਰੈਲੀ ?


ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ SFJ ਵੱਲੋ $125000 ਦਾ ਇਨਾਮ

ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਛੱਤਰੀ ਵਧਾਈ

ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤਾ ਲਿੰਕ ਵੇਖੋ….👇👇


bottom of page